O nás

 


Jazykové štúdio Planet bolo založené v roku 2012 v Dunajskej Strede. Jeho vznikom sa splnil veľký sen. Už na začiatku môjho vysokoškolského štúdia som vedela, že chcem založiť jazykovú školu, do ktorej môžem vložiť všetky moje energie a kreativitu ohľadom vyučovania a ućenia sa cudzích jazykov. Učenie cudzích jazykov je nielen mojím povolaním, ale aj koníčkom. Moje vysokoškolské štúdium som dokončila v roku 2009 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som získala diplom v odbore učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a maďarský jazyk.Počas mojich študentských rokov som úspešne dokončila štúdium cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a získala som diplom sprievodcu cestovného ruchu. Vďaka tomu som sa dostala štyrikrát do Grécka, kde som si osvojila grécky jazyk na strednej úrovni a pomocou svojej práce som sa zdokonalila aj v angličtine. V roku 2011 som zložila jazykovú skúšku najvyššieho stupňa na Britskom konzuláte v Bratislave a v roku 2012 som zložila štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka, vďaka čomu som mohla začať učiť aj angličtinu.  Mojím cieľom je, aby som splnila čo najviac nápadov v našom jazykovom štúdiu, aby sme sa stali čo najefektívnejšími, aby sme dostali čo najviac pozitívnych spätných väzieb. Podstatou našich vyučovacích metód je to, že prijímame svojich žiakov v priateľskej atmosfére, ovzdušie hodín je neformálne, vyučovanie prebieha skoro len v cieľovom jazyku. Pracujeme s mnohými zvukovými a vizuálnymi materiálmi a chceme urobiť vyučovacie hodiny čím reálnejšími. V roku 2015 sme získali licenciu na vyučovaciu metódu DIRECT, vďaka ktorej sme získali veľký úspech a spokojnosť medzi našimi klientami, viac o metóde dozviete v sekcií Direct Method.

Náš stály tím je momentálne so mnou štvorčlennýčlenný, členovia paľubovky nášho jazykového štúdia:

Evelin Kovács - lektorka anglického a španielského jazyka , kontakt: 0901 710 957

Mgr. Bernadett Csicsai - lektorka nemeckého jazyka, kontakt:  0915 775 173

Mgr. Anita Králiková  - lektorka španielskeho, slovenského, nemeckého jazyka, kontakt: 0908 41 59 5

S radosťou Vás očakávame, ak by ste chceli rozšíriť svoje jazykové znalosti na veselých, komunikatívnych vyučovacích hodinách čo najrýchlejšie, v príjemnej a priateľskej atmosfére.

Mgr. Éva László Tóth